Quipu Consulting

Ինկերից մինչ մեր օրեր – հաշվառումն ու վերահսկողությունը արդյունավետ կառավառման հիմունքներն են

Կիպու — հնագույն մնեմոնիկ և հաշվողական համակարգ, որն օգտագործվում էր ինկերի և նրանց նախորդների կողմից Անդերում, իրենից ներկայացնում է պարանների հանգույցների բարդ համակարգ: Կիպուն մարդկության պատմության մեջ առաջին անգամ կիրառվել է հաշվապահական հաշվառման այնպիսի եղանակը, ինչպիսին է կրկնակի գրանցումը: Հայտնի իսպանացի պատմաբաններից մեկը (José de Acosta) գրել է, - «Ինկերի ամբողջ կայսրությունը կառավարվում էր Կիպուի միջոցով, և ոչ ոք չէր կարող խուսափել նրանցից, ովքեր հաշվարկներն իրականացնում էին հանգույցների միջոցով»:

Ծառայություններ

 

Հաշվապահական ծառայություններ՝

 • Ֆինանսական փաստաթղթաշրջանառության և հաշվապահական հաշվառման վարում` համաձայն հաստատված հաշվային պլանի;
 • Հաշիվների, վճարման հանձնարարականների և հաշվապահական այլ սկզբնական փաստաթղթերի պատրաստում;
 • Պահանջվող հաշվառման գրքերի վարում;
 • Աշխատավարձի և այլ վճարումների հաշվարկում;
 • Հայաստանի օրենսդրության պահանջների համապատասխան բոլոր ֆինանսական, հարկային, սոցիալական ապահովվածության և վիճակագրական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում հարկային ու այլ պետական մարմիններին;
 • Հարկային և այլ ստուգումներին և ուսումնասիրություններին մասնակցություն և հաղորդակցում;
 • Կորպորատիվ հաշվառում և հաշվետվությունների ներկայացում:

 

Խորհրդատվական ծառայություններ՝

 • Հարկային խորհրդատվություն.
  • Պատվիրատուի գործունեությանը առընչվող հարկային օրենսդրության փոփոխությունների ու լրացումների մշտադիտարկում, համապատասխան տեղեկատվության ներկայացում;
  • Պատվիրատուի գործունեության ընթացքում առաջացող հարկերի գծով ընթացիկ խորհրդատվություն;
  • Հարկային հաշվետվությունների կազմմանը մասնագիտական օժանդակություն
  • Հարկային և այլ ստուգումներին մասնակցություն և հաղորդակցում;
 • Հաշվապահական հաշվառման գծով խորհրդատվություն.
  • Հաշվապահական հաշվառման համակարգի ներդնում և/կամ վերանայում՝ օրենսդրական և կորպորատիվ պահանջներին համապատասխանության նկատառումով;
  • Պատվիրատուի գործունեությանը առընչվող ֆինանսական օրենսդրության փոփոխությունների ու լրացումների մշտադիտարկում, համապատասխան տեղեկատվության ներկայացում;
  • Հայաստանի օրենսդրությամբ պահանջվող ֆինանսական հաշվետվությունների կազմմանը մասնագիտական օժանդակություն;
  • Բյուջետավորում և պլանավորում;
  • Վերահսկողություն և ներքին վերահսկման համակարգեր;
  • Ինքնարժեքի կալկուլյացիա;
  • Գույքի և ֆինանսական պարտավորությունների ընդհանուր գույքագրում:
 • Ընկերության գործունեության ուսումնասիրություն և վերլուծություն;

 

Այլ ծառայություններ՝

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/memcached.so' - /opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/memcached.so: undefined symbol: igbinary_serialize

$_GET = [
  'slug' => 'services',
];

$_SERVER = [
  'LSPHP_ENABLE_USER_INI' => 'on',
  'PATH' => '/usr/local/bin:/usr/bin:/bin',
  'TEMP' => '/tmp',
  'TMP' => '/tmp',
  'TMPDIR' => '/tmp',
  'PWD' => '/',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'CONTENT_LENGTH' => '0',
  'HTTP_HOST' => 'quipu.am',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_X_HTTPS' => '1',
  'REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'ZIFh2dwZl7hroklmGagWjAAABYY',
  'REDIRECT_SCRIPT_URL' => '/hy/services.html',
  'REDIRECT_SCRIPT_URI' => 'https://quipu.am/hy/services.html',
  'REDIRECT_HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_SSL_TLS_SNI' => 'quipu.am',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'UNIQUE_ID' => 'ZIFh2dwZl7hroklmGagWjAAABYY',
  'SCRIPT_URL' => '/hy/services.html',
  'SCRIPT_URI' => 'https://quipu.am/hy/services.html',
  'HTTPS' => 'on',
  'SSL_TLS_SNI' => 'quipu.am',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache',
  'SERVER_NAME' => 'quipu.am',
  'SERVER_ADDR' => '185.146.22.246',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REMOTE_ADDR' => '3.239.129.52',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/quipuaho/public_html',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'CONTEXT_PREFIX' => '',
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/quipuaho/public_html',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@quipu.a2hosted.com',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/quipuaho/public_html/index.php',
  'REMOTE_PORT' => '38614',
  'REDIRECT_URL' => '/hy/services.html',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'QUERY_STRING' => '',
  'REQUEST_URI' => '/hy/services.html',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1686200793.090755939483642578125,
  'REQUEST_TIME' => 1686200793,
];

$_ENV = [
  'LSPHP_ENABLE_USER_INI' => 'on',
  'PATH' => '/usr/local/bin:/usr/bin:/bin',
  'TEMP' => '/tmp',
  'TMP' => '/tmp',
  'TMPDIR' => '/tmp',
  'PWD' => '/',
];